slider_1.jpgslider_2.jpg

Oferta

Konsultacja psychologiczna

Spotkanie, które ma na celu określenie charakteru problemu oraz wskazanie najlepszej metody pomocy, lub odpowiedzenie na pytanie czy rzeczywiście pacjent potrzebuje pomocy psychologicznej.

Jest to spotkanie, na którym można lepiej przyjrzeć się własnej sytuacji życiowej, swoim uczuciom i przeżyciom.

Konsultacja obejmuje niekiedy więcej niż jedno spotkanie, stanowi również podstawę diagnozy psychologicznej.

Konsultacja może być indywidualna, małżeńska, dla par lub rodzinna.

Czas trwania: 50 min.

Cena: 140 zł

Interwencja kryzysowa

Jest to działanie doraźne, krótkoterminowe, zmierzające do udzielenia natychmiastowej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej.

Celem interwencji kryzysowej jest przede wszystkim przywrócenie podstawowego poczucia bezpieczeństwa osoby oraz odzyskania przez nią umiejętności radzenia sobie z tym, co ją spotkało, poprzez wykorzystanie tkwiących w niej zasobów.

Interwencja kończy się w momencie odzyskania przez osobę podstawowej równowagi i bezpieczeństwa oraz uzgodnienia kierunku rozwiązywania problemu, który wywołał kryzys. Często dopiero po jej zakończeniu możliwe jest podjęcie długofalowej pomocy, np. psychoterapii.

Czas trwania: 50 min.

Cena: 130 zł

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia w nurcie psychodynamicznym to niezwykła podróż do siebie samego. To stawianie kroków ku wolności, małych, dużych, w przód, w tył, szerokich, wolnych - każdych.

Jest to spotkanie pacjenta i terapeuty oparte na dialogu i relacji terapeutycznej.

Praca terapeutyczna polega na wglądzie w nieświadome problemy i mechanizmy, bazuje na klasycznej psychoanalizie Freuda.

Praca polega na opracowywaniu nowych sposobów radzenia sobie z rzeczywistością wewnętrzną i zewnętrzną, na opracowywaniu nowych definicji samego siebie.

Celem terapii jest zmiana osobowości pacjenta.

Terapia prowadzona jest w formie cotygodniowych spotkań. Sesja trwa najczęściej 50 minut.

Czas trwania: 50 min.

Cena: 130zł

Psychoterapia par

Praca z parami, rodziną, małżeństwami znajdującymi się w kryzysie, konflikcie, które przejawiają problemy w komunikacji, wzorcach zachowań, odmiennym sposobie postrzegania rzeczywistości.

Głównym czynnikiem leczącym jest relacja terapeutyczna, akceptacja, wsparcie, zaangażowanie oraz ciepło terapeuty. Jest to zdrowa relacja, w której mogą uczyć się otwartości, kontaktu i bezpiecznej bliskości.

Terapeuta uczy umiejętności spostrzegania pozytywnej strony zdarzeń, zachęca do tworzenia nowej bezproblemowej „opowieści” ukierunkowanej na rozwiązania, zaleca eksperymentowanie z nowymi zachowaniami, pobudzając poczucie odpowiedzialności i sprawstwa.

Terapia par z założenia jest terapią krótkoterminową, przy uwzględnieniu specyfiki problemu pacjenta może trwać od kilku spotkań do około roku, półtora. Sesja terapeutyczna odbywa się raz na 2 tygodnie. W miarę procesu terapeutycznego odstępy między spotkaniami mogą być jeszcze dłuższe.

Czas trwania: 60 min.

Cena: 160zł

Grupa Terapeutyczna DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) i DDD (Dorosłe Dzieci pochodzące z rodzin Dysfunkcyjnych)

Osoby wychowujące się w rodzinie, w której przynajmniej jedno z rodziców nadużywało alkoholu, określa się w literaturze i praktyce mianem Dorosłych Dzieci Alkoholików. Alkohol, wokół którego skoncentrowane było życie całej rodziny, spowodował, że grono osób, dorastających w takim środowisku, doświadcza wielu podobnych problemów, które utrudniają, a czasem uniemożliwiają prowadzenie satysfakcjonującego dla jednostki życia.

Pojawiać się mogą między innymi problemy w budowaniu związków oraz utrzymywaniu bliskich relacji, lęk przed bliskością lub przed odrzuceniem, nieufność, nadmierna potrzeba kontroli siebie oraz innych, trudności w stawianiu i egzekwowaniu granic, nadmierne reakcje emocjonalne lub ich brak, nieadekwatne do sytuacji poczucie odpowiedzialności, życie w ciągłym napięciu, impulsywność, zaprzeczanie, nadmierny krytycyzm (również wobec siebie), niezdolność do odpoczynku – problemy w zrelaksowaniu się itp.

Terapia grupowa DDA/DDD to spotkania osób o podobnej historii życiowej, w trakcie których można rozpoznać i przeanalizować mechanizmy kierujące naszym działaniem, zrozumieć destrukcyjne wzorce własnego funkcjonowania i dokonać zmiany na bardziej konstruktywne sposoby radzenia sobie z emocjami i rozwiązywaniem trudności życiowych. Podczas terapii każdy uczestnik formułuje i realizuje osobiste cele, prowadzące do poprawy jakości własnego życia oraz utrzymywania relacji w społeczeństwie.

Terapia grupowa oparta na procesach grupowych ma służyć:

Zapraszamy osoby, które wychowały się w Rodzinach Alkoholowych lub Dysfunkcyjnych do udziału w Grupie Terapeutycznej DDA i DDD. Grupa Terapeutyczna rusza od października lub listopada i obejmować będzie pracę przez 9 miesięcy. Praca prowadzona jest przez dwóch terapeutów w zamkniętej grupie terapeutycznej liczącej około 12 osób (stały skład uczestników). Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu w działalności odpłatnej – koszt 2,5 - 3 godzinnych spotkań wynosić będzie tylko 150,00 zł. Przed udziałem w grupie zapraszamy na konsultację mającą na celu zakwalifikowanie do grupy.

Szkolenia i warsztaty

Szkolenia oraz warsztaty z zakresu psychoedukacji, psychoprofilaktyki kierowane do psychologów, pedagogów, osób dorosłych oraz młodzieży. Swoim zakresem obejmują tematykę dotyczącą agresji i autoagresji; komunikacji interpersonalnej; radzenia sobie ze stresem; trening asertywności i inne.

Czas trwania: Ustalamy indywidualnie

Cena: Do uzgodnienia

Dla dorosłych

W praktyce klinicznej

  • mała odporność na stres
  • zaburzenia samooceny
  • depresje
  • nerwice
  • zaburzenia osobowości

Dla młodzieży

W praktyce klinicznej

  • problemy szkolne
  • zaburzenia lękowe
  • depresje młodzieńcze

O Mnie

mgr Anna Brzezińska psycholog psychoterapeuta, seksuolog.

Prowadzę psychoterapię w nurcie psychodynamicznym.

Pracuję w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach prowadząc terapię indywidualną, grupową oraz zajęcia psychoedukacjne.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Ukończyłam szkolenie podyplomowe w Krakowskim Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo psychiatryczne uprawniające do profesjonalnego prowadzenia psychoterapii.

Ukończyłam studia na  Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu  na kierunku Seksuologia kliniczna, Opiniowanie, Diagnoza, Terapia

Regularnie doskonalę swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

Swoją pracuję poddaję regularnej superwizji licencjonowanych Superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Towarzystwa Psychologicznego przy Katedrze Psychoterapii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kontakt

Do góry

Ta strona używa plików cookies aby zapewnić Ci najlepszą jakość korzystania tej witryny. Zgadzając się, akceptujesz użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką prywatności.